Pro pořadatele

Habal si můžete objednat na taneční zábavy, firemní večírky nebo na jiné akce. Doporučujeme si nás zamluvit, pokud možno co nejvíce dopředu z důvodu aktivit některých našich členů v jiných „ancáblech“

Technické podmínky

  • pódium pro kapelu s prostorem pro umístění aparatury, při venkovní produkci zastřešené pódium s pevnou podlahou a minimálními rozměry 4×3 metry
  • vyhrazené místo a stůl pro zvukaře v blízkosti tanečního parketu
  • přívod elektrické energie 400V/16A nebo 240V (dva nezávisle jištěné okruhy 16A) na pódiu či v prostoru produkce.
  • přístup do prostor hraní alespoň 2 hodiny před začátkem vystoupení (rozestavění aparátu, světel, zvuková zkouška a pod.)
  • zabezpečené parkování pro 2 vozidla a přívěsný vozík
  • Zajištění pořadatelské služby – zejména pak zamezení možného vniku nepovolaných osob na pódium z důvodu případného poškození techniky kapely. V případě, že dojde ke škodě, tak tuto škodu kapele hradí pořadatel akce.

Plakáty (pro veřejné vystoupení)

Pořadatelům na jejich žádost zajistíme libovolný počet plakátů ve formátu A2 s logem HABAL. Pořadatel si sám doplní potřebné údaje na barevný papír A4 (dodáme s plakáty) a nalepí. Rozvoz, souhlas s vylepením a následné vylepeni plakátů zajišťuje kompletně pořadatel.

Cena za vystoupení:

Cena za vystoupení je sjednávána s pořadatelem individuálně a je závislá na druhu a velikosti akce, délce vystoupení a ujeté vzdálenosti na produkci.

Poplatky OSA:

Poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA) za vystoupení platí vždy pořadatel akce, přičemž je povinen hudební produkci nahlásit předem.