Kapela

Zavoral                                      vybiral

tmej                                      Tőth

                                                       tabak